Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

21.02.2020

Na Slovensku bude pôsobiť a poskytovať svoje služby jeden centrálny depozitár cenných papierov. Snahu urobiť spoločné kroky na zjednotenie dvoch súčasných depozitárov urobili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. podpisom memoranda o porozumení a spolupráci, ku ktorému sa pripojili aj ich akcionári Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

Všetky zúčastnené strany garantujú, že celý proces, vrátane technického riešenia, nebude mať vplyv na riadne a kontinuálne poskytovanie služieb centrálnymi depozitármi cenných papierov. Rovnako všetky práva účastníkov, klientov, vrátane zahraničných, ako aj ďalších účastníkov kapitálového trhu v Slovenskej republike a zmluvných partnerov budú zabezpečené v plnom rozsahu. Spojenie sa nijako nedotkne ani služieb, ktoré budú plne poskytované a zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi počas celého procesu transakcie.

Celá transakcia bude realizovaná s odbornou asistenciou nadnárodnej poradenskej spoločnosti KPMG, pod dohľadom Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky a s participáciou účastníkov kapitálového trhu v Slovenskej republike. Odborný dohľad je garanciou, že napriek náročnosti procesu, nebude žiadnym spôsobom ovplyvnená stabilita kapitálového trhu na Slovensku.

Zúčastnené strany ubezpečujú účastníkov kapitálového trhu a všetkých partnerov, že cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude pôsobiť a poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni v Slovenskej republike.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.