Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Regulácia zvyšuje istotu pri obchodovaní s cennými papiermi

27.01.2022

Európska komisia prichádza s iniciatívou, ktorej cieľom je zvýšiť disciplínu pri vyrovnaní transakcií s cennými papiermi. Konkrétne ide o reguláciu, ktorá je záväzná aj pre Slovenskú republiku. V praxi to bude znamenať povinnosť zaviesť od 1. februára 2022 sankčný mechanizmus, v rámci ktorého bude Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) povinný vyberať a následne prerozdeľovať peňažné sankcie za neskoro vyrovnané alebo neskoro spárované príkazy na vyrovnanie. Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť vyššiu efektivitu a zároveň bezpečnosť pri obchodovaní s cennými papiermi pre obe zúčastnené strany – pre kupujúcich i predávajúcich.

Doposiaľ podliehali sankcionovaniu hlavne nezrealizované príkazy na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi po stanovenom termíne vyrovnania. Po novom sa budú sankcionovať aj neskoro zadané príkazy na vyrovnanie. Taktiež budú sankcionované spárované príkazy, ktoré boli pozdržané. Zlyhanie vyrovnania sa teda už nebude viazať len na nedostatok hotovosti alebo cenných papierov, ale aj na vedomé pozdržanie príkazu, ktoré bráni jeho vyrovnaniu.

„Klienti budú mať z implementácie nového sankčného mechanizmu výhody hlavne v podobe väčšej istoty, že cenné papiere, ktoré kúpili na regulovanom trhu, im budú v deň vyrovnania pripísané na účet a môžu s nimi ďalej nakladať,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP SR. „Na druhej strane sa predávajúcim zvýši istota, že za cenný papier predaný na regulovanom trhu dostanú úhradu v deň vyrovnania obchodu. V obidvoch prípadoch bude totiž protistrana obchodu podliehať sankcii v prípade nedodania cenných papierov alebo nezaplatenia.“

Sankcie budú vypočítavané na základe reguláciou stanovených sankčných parametrov, trhových cien, typu a likvidity finančného nástroja, objemu a dĺžky trvania zlyhania. Centrálny depozitár nebude v rámci sankčného mechanizmu zvyšovať, resp. redukovať tieto sumy o poplatky alebo iné úpravy. Ich suma bude prevedená od strany, ktorá zlyhala k oprávnenej strane v plnej výške.

Centrálny depozitár cenných papierov bude každoročne uverejňovať na svojej webovej stránke správu o zlyhaniach vyrovnania s údajmi o nedodaných cenných papieroch a peňažných prostriedkoch. S cieľom podporiť transparentnosť a uľahčiť porovnateľnosť zlyhaní vyrovnania v celej Európskej únii budú centrálne depozitáre na zverejňovanie údajov o zlyhaniach vyrovnania využívať jednotný vzor.

Vyústením niekoľkoročnej prípravy na spustenie sankčného mechanizmu do praxe bol tzv. T2S Dry run test. V rámci neho si od septembra minulého roku CDCP SR podobne ako ostatné depozitáre zúčastnené v T2S a ich klienti otestovali monitorovanie, reportovanie a výpočet sankcií za nevyrovnané príkazy.

„Sme radi, že celý proces prebehol bez väčších komplikácií a my môžeme sankčný mechanizmus spustiť v plánovanom termíne. Je to jeden z významných prostriedkov v Európskej únii i na Slovensku, ako zvýšiť disciplínu a zabezpečiť istotu obchodovania pri včasnom vyrovnávaní transakcií s cennými papiermi,“ doplnil Martin Wiedermann. Automatizované spracovanie prináša zníženie rizík pri spracovaní, ktoré by mohli vyplynúť z chýb pracovníkov, pokiaľ by spracovanie nebolo automatizované. Prostredníctvom úpravy sa rozširujú výhody automatizácie spracovania prevodných príkazov aj na účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Vzhľadom na globálnu povahu finančných trhov, automatizované spracovanie tak udrží vysoké percento vyrovnaných obchodov pri náraste objemov spracovaných príkazov a umožní včasné vyrovnanie cez-hraničných obchodov.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?