Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CFI

CFI je šesťmiestny alfabetický kód slúžiaci na konzistentné a unifikované rozdelenie cenných papierov na skupiny, čím poskytuje detailnú identifikáciu cenných papierov a príbuzných finančných nástrojov. Je prideľovaný v súlade s normou ISO 10962 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Klasifikácia finančných nástrojov (kódy CFI).

Štruktúra kódu CFI:

  • Prvý znak označuje najvyššiu úroveň klasifikácie – kategóriu CP, ako napr. E – majetkové CP, D – dlhové CP, C – nástroje kolektívneho investovania.
  • Druhý znak označuje špecifické skupiny v rámci každej kategórie, ako napr. S – kmeňové akcie, P – prioritné akcie, B – dlhopisy, Y – nástroje peňažného trhu
  • Tretí až šiesty znak označuje najdôležitejšie atribúty pre každú skupinu, ako napr. hlasovacie právo, splatenie a formu v prípade majetkových CP, alebo typ výnosu, garanciu a maturitu v prípade dlhových CP.

Príklad popisu atribútov:
E    Majetkové CP
S    Kmeňové akcie
V    Hlasovanie: V =  s CP je spojené hlasovacie právo
U    Obmedzenie prevoditeľnosti/reštrikcia: U = bez obmedzenia
F    Stav splatenia: F = akcia splatená v plnej výške.
R    Forma CP: R = na meno

Viac o prideľovaní kódov ISIN CFI a FISN v podmienkach CDCP SR, a.s nájdete v nasledujúcom dokumente: Zásady a Princípy prideľovania ISIN-CFI-FISN

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?