Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

FISN

Kód FISN bližšie identifikuje konkrétny cenný papier. Je prideľovaný v súlade s normou ISO 18774 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Krátky názov finančného nástroja (FISN), za účelom poskytovania konzistentného a jednotného prístupu k štandardizácii krátkeho názvu emitenta a popisu cenných papierov. Má maximálne 35  alfanumerických znakov špecifikovaných v ISO/IEC 8859-1. FISN sa skladá z krátkeho názvu emitenta a skrátenej charakteristiky finančného nástroja.  

Štruktúra kódu FISN:

  • Názov emitenta s maximálnou dĺžkou 15 alfanumerických znakov. Na zabezpečenie jednotnosti sa používa rovnaký krátky názov emitenta pre rôzne CP toho istého emitenta. V prípade nástrojov kolektívneho investovania môže byť názov emitenta dlhší. 
  • Znak „/“ sa požíva ako oddeľovač medzi názvom emitenta a popisom finančného nástroja.
  • Popis finančného nástroja, ktorý dosahuje maximálnu dĺžku 19 alfanumerických znakov za predpokladu, že sa dĺžka názvu emitenta úplne využila, inak môže byť popis finančného nástroja dlhší.

Príklad kódu FISN prideleného CDCP:

 

REGSH    Skratka druhu CP:  REGSH = akcia na meno.

VTG    Skratka  označujúca možnosť práva hlasovať na VZ. 

FPD    Skratka označujúca výšku splatenia CP: FPD = akcia splatená v plnej výške.

EUR 33194    Informácia o mene denominácie a menovitej hodnote CP.

Viac o prideľovaní kódov ISIN CFI a FISN v podmienkach CDCP SR, a.s nájdete v nasledujúcom dokumente: Zásady a Princípy prideľovania ISIN-CFI-FISN

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?