Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

On-line obnova neplatného LEI kódu

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov a pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. LEI kód zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov. Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP).

Aby subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód bol kredibilný, jeho LEI kód by mal byť platný. Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, banky neumožnia klientom vykonať požadovanú transakciu. V tomto prípade je potrebné vykonať obnovu LEI kódu. Na uvedenú povinnosť účastníkov kapitálového trhu upozornila aj Národná banka Slovenska na svojom stretnutí s trhom v novembri 2018.

CDCP klientom odporúča požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní klienta 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu, ktorú klient uviedol.

CDCP za účelom obnovy platnosti LEI kódu a aktualizácie údajov o spoločnosti umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line cez webovú stránku CDCP. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť. O obnovu LEI kódu musí požiadať výlučne osoba, ktorej údaje boli uvedené v žiadosti o pridelenie LEI. Po prihlásení sa do aplikácie LEI cez webovú stránku CDCP sa žiadateľovi sprístupní elektronický formulár na obnovu LEI. Žiadosť o obnovu LEI subjekt iniciuje prostredníctvom príslušného tlačidla v aplikácii LEI, ktorej úvodná obrazovka je nasledovná:

Súčasťou žiadosti o obnovu LEI je aj potvrdenie aktuálnosti údajov o subjekte LEI a aktualizácia jeho údajov. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky, ktoré CDCP dosiaľ udržiava na nezmenenej úrovni. 

(Autori: Kalina, Závodná)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?