Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v kóde ISIN

V súvislosti s migráciou pôvodného systému pre správu kódov ISIN/CFI/FISN do hlavného informačného systému pristúpil CDCP od 29.4.2019 aj k zmenám v generovaní kódov ISIN. Kódy pridelené pred týmto termínom pritom zostávajú v platnosti a zmena sa ich netýka.

Pôvodne vygenerovaný kód ISIN obsahoval na druhom a treťom mieste za prefixom „SK“ aj číslice určujúce formu a podobu cenného papiera. Tieto označenia však nemali vzhľadom na prideľovanie kódov CFI a FISN ďalší zmysel. Od 29.apríla 2019 sa štruktúra ISIN zmenila, a v podmienkach CDCP sa prvou číslicou za prefixom „SK“ rozlišuje kategória (druh) CP/ finančného nástroja v zmysle rozdelenia podľa ISO 10962 (CFI). Číslica „1“ za prefixom „SK“ označuje majetkové cenné papiere. V podmienkach CDCP sú to najmä akcie, dočasné listy a družstevné podielové listy. Číslica „3“ za prefixom „SK“ označuje nástroje kolektívneho investovania. V podmienkach CDCP to budú najmä podielové listy podielových fondov. Číslica „4“ za prefixom „SK“ označuje dlhové cenné papiere. V podmienkach CDCP sú to najmä dlhopisy, kryté dlhopisy, pokladničné poukážky a investičné certifikáty. Ostatné druhy finančných nástrojov sú za prefixom „SK“ označené číslicou „0“.

Samotná zmena klienta výrazne neovplyvnila. Mohla však vyvolať otázky na správnosť kódu ISIN, keďže klient, ktorý emitoval dlhopis bol doteraz zvyknutý na označenie SK411 alebo označenie SK412. Toto označenie sa zmenilo a pozostáva zo skratky SK a číslice 4 označujúceho kategóriu cenného papiera.

Zmeny boli implementované aj do nových formulárov pre pridelenie ISIN. Nové formuláre sú oproti pôvodnému formuláru jednoduchšie, prehľadnejšie a ich vyplnenie klientom trvá preto kratší čas. Vďaka novým formulárom a správe kódov ISIN/CFI/FISN v hlavnom informačnom systéme, CDCP prideľuje tieto kódy v kratšom čase, najčastejšie nasledujúci deň po podaní platnej žiadosti.

CDCP ako Národná číslovacia agentúra a člen Asociácie národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies – ANNA) prideľuje identifikátory cenných papierov ISIN, CFI a FISN. Podobu ISIN, CFI a FISN kódu definujú technické normy ISO 6166,  ISO 10962 a ISO 18774.

Autor: Peter Nagy

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?