Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Európska únia iniciovala ochranu práv malých investorov

29.11.2021

Smernica Európskej únie s názvom „Shareholders Rights Directive II“ rozširuje povinnosť informovania o konaní valného zhromaždenia firiem. Konkrétne sa táto povinnosť týka všetkých firiem, ktoré vydali zaknihované akcie a tieto sú verejne obchodovateľné na burze. Cieľom smernice je ochrana práv majiteľov akcií, so zameraním hlavne na malých investorov. Realizáciu smernice na Slovensku zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) a táto služba je bez poplatku.

Každá firma, ktorá pripravuje valné zhromaždenie má povinnosť zverejniť túto informáciu na svojej webovej stránke. Niektoré firmy sa obracajú na svojich akcionárov aj listom, aj keď táto možnosť sa v čase narastajúcej elektronizácie postupne vytráca. Preto smernica Európskej únie rozširuje spôsob informovania akcionárov prostredníctvom elektronických prostriedkov. „Pre emitentov je to veľmi jednoduché. Môžu sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára a zaslať ho na náš email. My potom informáciu o konaní valného zhromaždenia distribuujeme cez naše kanály všetkým majiteľom akcií, respektíve majiteľom účtov, ktoré sú otvorené v CDCP SR, ale aj u našich účastníkov,“ hovorí Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP SR. „Na tento účel sme zriadili všeobecnú mailovú schránku (registracia@cdcp.sk) a službu sme nespoplatnili.“

Táto iniciatíva má celoeurópsky charakter, v snahe zjednotiť pravidlá v rámci Európskej únie. „Využíva sa v celej Európe, hlavne v krajinách, kde je viac rozvinutý kapitálový trh. V smernici sú vymedzené aj možnosti sankcionovania za nesplnenie povinností, no vzhľadom na krátky čas od jej implementácie sa doposiaľ sankcie neuplatňovali“ dopĺňa vedúci odboru Emisií CDCP SR Ľubomír Demčák.

„Centrálny depozitár cenných papierov SR informoval o novej povinnosti vybraných emitentov, ktorí sa najviac obchodujú na burze, či už u nás doma alebo v zahraničí, ale záujem zo strany firiem o distribúciu informácie o konaní valného zhromaždenia je zatiaľ malý,“ hovorí Ľubomír Demčák. Preto chce CDCP SR opäť upozorniť na túto povinnosť. „Realizácia smernice je povinná a firmy, ktoré sa obchodujú na verejnom trhu sú povinné ju sledovať a dodržiavať. Týka sa to firiem, ktorých akcie sa obchodujú na našej burze, ale aj na všetkých ostatných burzách v zahraničí.“

Smernica a následné informovanie o konaní valného zhromaždenia chráni predovšetkým majiteľov a drobných investorov do akcií. Účelom je, aby boli o konaní valného zhromaždenia dostatočne dopredu informovaní a mohli sa ho zúčastniť. Na druhej strane je to aj motivácia pre firmy, ktoré cenné papiere emitovali. Prostredníctvom elektronickej distribúcie informácie cez CDCP SR môžu zvýšiť účasť investorov na valnom zhromaždení alebo dokonca zabezpečiť potrebné kvórum na jeho konanie. „Smernica umožňuje aj zasielanie spätnej informácie o účasti na valnom zhromaždení od akcionárov elektronickým spôsobom. Vzhľadom k stavu trhu na Slovensku však túto možnosť akcionári zatiaľ nevyužívajú“ upozornil Ľubomír Demčák.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?