Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Digitalizácia v CDCP napreduje

V Centrálnom depozitári cenných papierov SR prebehla implementácia nových informačných systémov, ktoré majú za cieľ vytvoriť podmienky pre elektronizáciu vybraných firemných procesov a zníženie množstva kolujúcich papierových dokumentov.

Implementované boli nasledujúce informačné systémy, ktoré boli spustené vo viacerých etapách:

• DMS (dokument manažment systém) – Centrálne úložisko dokumentov CDCP v elektronickej podobne, ktoré sú potrebné pre firemné procesy v rámci vybavovania požiadaviek klientov (napr. zmluvy, požiadavky na služby, plné moci, výpisy z obchodných registrov a pod.).

• Registratúra – Centrálne úložisko všetkých registratúrnych záznamov CDCP v elektronickej podobe. SW je certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011, ktorý definuje štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

• Portál (externý a interný) – Slúži ako vstupný bod pre formuláre na požiadavky na služby CDCP v elektronickej podobe. Dáva CDCP možnosť obmedziť papierové dokumenty v styku s klientmi.

Systémy DMS, Registratúra a Interný portál sú z pohľadu klientov prakticky neviditeľné, pretože sa skôr týkajú interných procesov CDCP. Sú však predpokladom pre elektronizáciu služieb CDCP prostredníctvom externého portálu.

Externý portál

Vo viacerých prieskumoch, ktoré CDCP realizovali počas posledného obdobia, vyplynul záujem našich emitentov o možnosť podávať žiadosť o služby elektronicky. Riešením je externý portál, v rámci ktorého budú môcť emitenti prostredníctvom elektronického konta a kvalifikovaného elektronického podpisu (ďalej len „KEP“) podávať požiadavky na služby týkajúce sa emisií zaknihovaných CP a listinných CP.

Predpokladom podávania požiadaviek na služby prostredníctvom externého portálu bude teda potrebné, aby žiadateľ disponoval eID kartou, tzn. aby mal občiansky preukaz s čipom a mohol tak podpisovať požiadavky KEP-om. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje autenticitu, integritu a nepopierateľnosť podpisu elektronického dokumentu.

Spustenie externého portálu je v súčasnosti v príprave. Predpokladá sa v II. polovici tohto roku.

Autor: Mgr. Peter Nagy

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?