Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Martin Wiedermann: Ideme správnym smerom

Hospodárenie centrálneho depozitára ide pozitívnym smerom. Ekonomické výsledky majú rastúci trend a v minulom roku dosiahli dokonca historické maximá. Medziročne vzrástol zisk v roku 2019 až o 40 percent.  V tejto súvislosti sme oslovili generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Martina Wiedermanna. Zaujímalo nás, ako vníma tento úspech, aj v kontexte nových výziev a perspektívy ďalšieho rozvoja centrálneho depozitára.

Ako hodnotíte hospodárske výsledky minulého roka?

Ak mám byť úprimný, výsledky z minulého roka nás milo prekvapili. Za dobrými ekonomickými číslami je najmä zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie našich nákladov. Na jednej strane mám z tohto úspechu výborný pocit, na druhej strane si uvedomujem, že je to aj veľká zodpovednosť pozitívne výsledky udržať. Aj preto pred nami stojí niekoľko veľkých výziev. V najbližších mesiacoch sa chceme zamerať na implementáciu SRD II, sankčného mechanizmu, na rozširovanie korporátnych udalostí poskytovaných v súlade so štandardami. Veľkou témou bude aj digitalizácia služieb. Aktuálne udalosti spojené s pandémiou COVID-19 ukázali, že práve v digitalizácií služieb ideme správnym smerom. Okrem toho sa chceme v budúcnosti orientovať aj na zvyšovanie efektivity a zrýchľovanie interných procesov.

Spomínali ste nárast služieb. Mohli by ste byť konkrétnejší a uviesť o aké služby depozitára je najväčší záujem?

V poslednom období sme zaznamenali rastúci záujem emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Veríme, že tento trend bude pokračovať a firmy budú tento spôsob využívať aj ako vhodnú alternatívu na rozvoj či znovu naštartovanie ich biznisu. Dominantným prvkom uplynulého roka bolo aj vydávanie emisií krytých dlhopisov, ktoré nahradili hypotekárne záložné listy. Rast záujmu o naše služby  môžu v budúcnosti podnietiť aj zmeny, ktoré pripravujeme a priebežne implementujeme. Rozbehli sme projekt digitalizácie a elektronizácie, od ktorého si sľubujeme nielen skvalitnenie a zrýchlenie služieb, ale aj vyššiu efektivitu. Po jeho dokončení a nasadení všetkých modulov budeme vedieť naše služby dodávať flexibilnejšie.

Veľa sa hovorí o implementácii sankčného mechanizmu a odložení jeho účinnosti. Aký je tu aktuálny stav?

Asociácia centrálnych depozitárov v Európe ECSDA oslovila v júni tohto roku Európsku komisiu s výzvou, aby odložila účinnosť sankčného mechanizmu o rok a implementovala ho až od 1. februára 2022. Delegované nariadenie, ktorým sa zabezpečuje odklad implementácie sankčného mechanizmu, Európska komisia prijala 23.októbra 2020. V nadväznosti na odklad implementácie sankčného mechanizmu už bol  na september 2021 posunutý termín tzv. DRY-RUN testu v T2S, ktorý sa týkal testovania výpočtu a reportovania sankcií v produkčných podmienkach. V CDCP preto aktuálne prebieha aj podrobnejšie preplánovanie implementácie sankčného mechanizmu k novému termínu. Napriek tomu aktívne pracujeme aj na implementácii jednotlivých zmien. Od 31.augusta 2020 došlo k viacerým zmenám pri vyrovnaní a v júli sme dokončili prípravu uceleného návrhu zmeny Prevádzkového poriadku a súvisiacich dokumentov. 

Emitentov zaujímajú korporátne udalosti. Aj preto centrálny depozitár začal minulý rok o nich informovať. Plánuje sa rozšírenie informovania o ďalšie typy týchto udalostí?

Korporátne udalosti sú ďalšou oblasťou, na ktorej intenzívne pracujeme. Doteraz sa nám podarilo implementovať oznámenia o korporátnych udalostiach. Ich princíp je jednoduchý. Oznamujú účastníkom zmeny týkajúce sa základných korporátnych udalostí prostredníctvom informačného systému CDCP. Ide napríklad o zmenu obchodného názvu spoločnosti. Zatiaľ čo predtým bol účastník na udalosť upozorňovaný spravidla e-mailom, resp. musel sám sledovať zrealizované udalosti, teraz dostane od nás štandardizovanú správu s informáciou o konkrétnej udalosti. Zatiaľ sú tieto zmeny implementované len pre všeobecné korporátne udalosti, ich typy však plánuje CDCP v budúcnosti postupne rozširovať.

Aký bude podľa vášho názoru rok 2020  pre centrálny depozitár? Je reálne, aby trend pozitívneho hospodárskeho vývoja pokračoval?

Doterajšie čísla naznačujú, že pozitívny trend sa nezmení ani v tomto roku. Napriek tomu bude mať na hospodárske výsledky v tomto roku vplyv niekoľko faktorov. Od začiatku pandémie koronavírusu sme zaznamenali výpadok aktivity emitentov. Pozitívne je, že sa nám ho podarilo nahradiť registráciou štátnych pokladničných poukážok v štyroch emisiách a piatimi novými emisiami štátnych dlhopisov. Ďalším dôvodom na mierny optimizmus je postupný nárast záujmu emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Okrem toho sa nám podarilo vyhrať niektoré dlhoročné súdne spory. Na tento účel sme mali vyčlenené rezervy, ktoré budeme v tomto roku rozpúšťať, čo sa prejaví aj na konečných číslach. Verím, že k úspešnému výsledku prispeje aj naša čoraz väčšia efektivita, elektronizácia interných procesov a proklientský prístup. Preto očakávame ešte výraznejší nárast hospodárskeho výsledku aj v tomto roku.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?