Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Novinky o sankčnom mechanizme

V rámci priebežného informovania trhu (resp. účastníkov CDCP) o vývoji v záležitostiach Sankčného mechanizmu, ktorý bude na slovenskom trhu zavedený v dôsledku implementácie Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (ďalej SDR), informujeme o nasledujúcich skutočnostiach.

Posun uplatňovania SDR

Centrálne depozitáre, ktorých sa týka zavedenie Sankčného mechanizmu v dôsledku SDR, požiadali prostredníctvom asociácie ECSDA 8.júna 2020 o posun uplatňovania SDR o jeden rok s výhľadom na začiatok uplatňovania od februára 2022. Európska komisia dňa 23.októbra 2020 schválila Delegované nariadenie, ktorým sa posúva aplikácia opatrení na zabezpečenie disciplíny pri vyrovnaní z 1.februára 2021 na 1. februára 2022.

Posun účinnosti o jeden rok pre slovenský trh znamená v dôsledku úpravy pôvodne oznámeného kalendára nasadenia a testovania Sankčného mechanizmu viac času pre testovanie a kalibrovanie funkcionalít a procesov spojených s týmto mechanizmom.

Harmonizovanie procesov spojených so Sankčným mechanizmom

Na úrovni Target2-Securities (T2S) sa aktívne pracuje na finalizácii zmien v procesoch nutných v dôsledku zavedenia Sankčného mechanizmu pre všetky centrálne depozitáre zúčastnené v T2S.

Na úrovni ECSDA sa očakáva uzatvorenie otázok otvorených vzhľadom k používaniu databáz ESMA nutných k stanoveniu rozsahu a likvidity cenných papierov spadajúcich pod sankčný mechanizmus.

Autor: Juraj Aksamít

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?