Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dôležité upozornenie – overovanie podpisov našich klientov

19.10.2022

Chceli by sme upriamiť pozornosť našich klientov na povinnosti CDCP SR v zmysle platného Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (297/2008 z. z.). V zmysle tohto zákona je CDCP SR povinný klienta pri poskytovaní služieb identifikovať okrem iného aj „druhom a číslom jeho dokladu totožnosti“ a tieto údaje overiť. Pri úradnom overovaní podpisov našich klientov (najmä pri overovaní v zahraničí) si preto prosím vždy skontrolujte, či overovacia doložka na overovanej listine (požiadavke na službu, plnomocenstve) obsahuje aj druh a číslo dokladu totožnosti overovanej osoby. V prípade, že to overovacia doložka na overovanej listine neobsahuje, CDCP SR potom na účely identifikácie klienta vyžaduje scan/kópiu dokladu totožnosti overovanej osoby. Uvedené sa netýka poskytovania výpisových služieb.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Prevod aktív klientov NCDCP

V nadväznosti na migráciu aktív klientov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDCP“) v súlade so Zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú dňa 23.07.2021

Čítajte viac »

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?