Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Usmernenie pre majiteľov, ktorých akcie boli odpísané z účtov v rámci uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom

Vážení klienti,

V prípade, že majiteľ zaknihovaných akcií prišiel o svoje akcie v rámci uplatneného práva výkupu majoritným akcionárom a z jeho účtu majiteľa vedeného v CDCP boli následne odpísané všetky cenné papiere a jeho účet zostal prázdny, do pozornosti uvádzame, že prázdne nezaradené účty CDCP v zmysle zákona o cenných papieroch zruší automaticky. Klienti teda nemusia do CDCP posielať žiadne žiadosti o zrušenie účtu ani žiadne iné podania, v ktorých CDCP oznamujú, že už na účte nemajú evidované žiadne cenné papiere.

O odpísaní akcií z účtu bude každý majiteľ informovaný písomne zaslaním Zmenového výpisu z účtu. Po doručení zmenového výpisu z účtu si môže klient – fyzická osoba overiť či má v CDCP naďalej vedený účet majiteľa na webe CDCP:

informacia-pre-fyzicke-osoby-o-vedeni-uctu-majitela-v-evidencii-cdcp

zadaním správneho rodného čísla majiteľa bez „lomítka“.

Majitelia, ktorých účty boli v priebehu roka 2021 zrušené, obdržia ešte začiatkom roka 2022 od CDCP faktúru na zaplatenie alikvotného poplatku za vedenie účtu za obdobie, keď sa cenné papiere v roku 2021 ešte na účte nachádzali.

S akýmikoľvek otázkami ohľadom uplatneného práva výkupu alebo výplaty protihodnoty za akcie sa majitelia musia obrátiť priamo na emitenta.

Aktuálne sa uplatnenie práva výkupu dotkne minoritných akcionárov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s  a spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?