Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zaknihované cenné papiere emitentov vymazaných z Obchodného registra v zmysle § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka

09.02.2023

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) si dovoľuje upozorniť svojich klientov, že zaknihované cenné papiere emitované spoločnosťami, ktoré boli z Obchodného registra vymazané dňa 23.11.2021 v zmysle § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka sú naďalej evidované na účtoch, avšak tieto cenné papiere CDCP nezahŕňa do výpočtu poplatku za vedenie ich účtu.

CDCP tieto emisie zaknihovaných cenných papierov nezrušil, resp. nevymazal z registra emitenta, nakoľko výmaz emitentov z Obchodného registra v zmysle § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka je zatiaľ len relatívny. Vymazaní emitenti majú možnosť v zmysle § 768t Obchodného zákonníka podniknúť kroky na obnovu ich zápisu v Obchodnom registri. V prípade, že dôjde k obnoveniu zápisu emitenta do Obchodného registra, ním emitované zaknihované cenné papiere, ktoré sú doposiaľ vedené na účtoch, CDCP opätovne zahrnie do výpočtu poplatku za vedenie účtu.

Na základe uvedeného sa klienti nemusia obávať neoprávnenej fakturácie poplatku za vedenie ich účtu, do ktorého by boli zahrnuté cenné papiere emitentov vymazaných z Obchodného registra. Zoznam emisií, ktoré CDCP nezahŕňa do výpočtu poplatku za vedenie účtu od 01.12.2021, 01.01.2022,  01.02.2022 , 01.03.2022 a od 01.02.2023.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?