Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov mení poskytovanie služieb

02.03.2022

Poskytovanie služieb pre klientov Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) sa mení. Tieto zmeny súvisia s implementáciou nových pravidiel zavádzania disciplíny pri vyrovnaní cenných papierov a spustením tzv. sankčného mechanizmu, čo súvisí s implementáciou nariadení Európskej únie. Zmeny sa týkajú majiteľov účtov vedených v CDCP pre fyzické osoby, štátne orgány konajúce v mene SR a právnické osoby iné než je centrálny depozitár, člen alebo účastník CDCP.

Jedna z najvýraznejších zmien v Prevádzkovom poriadku CDCP súvisí s podávaním príkazov. Zatiaľ čo doteraz mohli uvedení klienti centrálneho depozitára podávať príkaz na registráciu prevodu, presunu a prechodu cenných papierov, s výnimkou registrácie príkazu na registráciu prechodu podaného cieľovou spoločnosťou v súvislosti s uplatnením práva výkupu, ako aj príkazu majiteľa na pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi priamo v centrálnom depozitári, v súčasnosti to môžu urobiť výlučne v prostredníctvom povereného účastníka alebo povereného člena.

„Tieto zmeny bezprostredne súvisia s iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je zlepšiť disciplínu pri vyrovnaní transakcií s cennými papiermi. Výsledkom tejto aktivity je sankčný mechanizmus, povinný aj pre SR. So zavedením tohto mechanizmu súvisia aj zmeny v poskytovaní našich služieb,“ hovorí Peter Nagy, riaditeľ prevádzky CDCP.

Zavádzané zmeny v Prevádzkovom poriadku CDCP sa budú konkrétne týkať fyzických osôb, štátnych orgánov konajúcich v mene SR a právnických osôb, ktoré majú zriadený účet majiteľa v centrálnom depozitári. „Je tu možná výnimka v tom, že štátne orgány budú môcť podať príkaz aj priamo v CDCP, ale iba za predpokladu, že príkaz sa netýka zaknihovaného cenného papiera prijatého na obchodovanie alebo obchodovaného na obchodnom mieste,“ hovorí Peter Nagy, riaditeľ prevádzky CDCP.

Uvedené zmeny sa nedotknú majiteľov účtov vedených v CDCP, ktorí chcú požiadať o zápis zmeny údajov na účte, ako aj o informačné služby súvisiace so svojim účtom – o stavový výpis z účtu, o výpis údajov o účte a o výber účtovných zápisov vykonaných na účte. O stavový výpis môžu majitelia účtov požiadať aj povereného člena. Zmeny sa nevzťahujú ani na registráciu vzniku, zmeny alebo zániku záložného práva na cenné papiere, ktoré sú evidované na účte majiteľa.

Aktuálny zoznam účastníkov a poverených členov, ktorých bude potrebné využívať v prípade zavádzaných zmien, je k dispozícii na webovej stránke CDCP SR.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?