Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Oznam o rušení prázdnych účtov majiteľa

14.01.2020

Vážení klienti,

v nadväznosti na realizáciu práva výkupu akcií minoritných akcionárov spoločnosti Slovnaft, a.s. v decembri 2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) automaticky zrušil účty majiteľa, na ktorých po prevode akcií nezostal evidovaný žiadny cenných papier. Automatické rušenie účtov majiteľa je upravené Zákonom o cenných papieroch ako aj Prevádzkovým poriadkom CDCP a vzťahuje sa na tzv. nezaradené účty, t. j. účty majiteľov zriadené u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane) pre fyzické alebo právnické osoby. Majitelia nezaradených účtov preto nemusia žiadať CDCP o zrušenie prázdneho účtu.

Súčasne si môžete preveriť na webovej stránke CDCP, či Vám CDCP zrušil váš prázdny účet. Na našej webovej stránke www.cdcp.sk v časti „Overenie existencie účtu pre fyzické osoby“ po zadaní rodného čísla dostanete informáciu, či Vám CDCP vedie účet majiteľa alebo nie.

Klientov si dovoľujeme upozorniť, že aj po zrušení účtu je majiteľ povinný zaplatiť alikvotný poplatok za vedenie účtu za dobu, počas ktorej boli na účte evidované cenné papiere. Preto v januári 2020 CDCP zašle majiteľom účtov faktúru na poplatok za vedenie účtu za rok 2019 za mesiace, počas ktorých boli na účte evidované cenné papiere. Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa pre fyzickú osobu je 1,00 EUR mesačne plus DPH a pre právnickú osobu 30,00 EUR mesačne plus DPH. Spoplatnené nie sú najmä

  • účty majiteľov, na ktorých neboli evidované žiadne cenné papiere k poslednému dňu ani jedného kalendárneho mesiaca v danom roku,
  • účty majiteľov vedené zosnulým osobám,
  • účty majiteľov vedené pre právnické osoby, ktoré zanikli (boli vymazané z obchodného registra).

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vedenia účtov majiteľa alebo faktúry za vedenie účtu je možné nájsť na webovej stránke www.cdcp.sk.    

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?