Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Slovenský kapitálový trh obsluhuje jediný centrálny depozitár

15.11.2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. (NCDCP) v dňoch 12. – 14. novembra 2021 úspešne uskutočnili migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP. Od 15. novembra tak CDCP začína poskytovať služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. Týmto sa zavŕšil proces vytvorenia jediného centrálneho depozitára, ktorý bude poskytovať svoje služby na slovenskom kapitálovom trhu. 

Migrácia aktív sa realizovala v súlade s aplikovateľnou legislatívou a Zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú dňa 23. júla 2021 uzatvorili CDCP a NCDCP v súvislosti s úmyslom NCDCP vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára, o čom obidva depozitáre informovali v júli tohto roka. „Obidva depozitáre intenzívne pracovali na príprave migrácie aktív klientov niekoľko mesiacov pred jej realizáciou. Cieľom bolo, aby migrácia prebehla bez problémov a CDCP mohol plynule začať obsluhovať klientov NCDCP už od prvého dňa po migrácii,“ vysvetľuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP.

Pre NCDCP migrácia aktív klientov znamená aj ukončenie účasti v celoeurópskom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi Target 2-Securities (T2S), ktorého prevádzkovateľom je Európska centrálna banka (ECB). Za účelom zabezpečenia bezproblémového priebehu migrácie aktív a ukončenia účasti NCDCP v T2S depozitáre vykonali testovanie migrácie v dvoch kolách. „NCDCP splnil všetky požiadavky ECB súvisiace s ukončením svojej účasti v T2S, čo ECB potvrdila schválením dátumu exitu NCDCP z T2S,“ upresňuje  Ľubor Jenis, generálny riaditeľ NCDCP. 

V nadväznosti na migráciu aktív klientov NCDCP a v súlade s uzatvorenou zmluvou, CDCP bude poskytovať svoje služby aj klientom NCDCP, a to na základe povolenia na činnosť centrálneho depozitára a za podmienok stanovených predpismi CDCP. Bližšie informácie k poskytovaniu služieb k aktívam presunutým z NCDCP zverejnil CDCP na svojej webovej stránke.

Vytvorenie jediného centrálneho depozitára, ktorý obsluhuje celý slovenský kapitálový trh bude znamenať najmä zvýšenie efektivity trhovej infraštruktúry a zjednodušenie postupov pre všetkých účastníkov kapitálového trhu, ktorí využívali služby obidvoch depozitárov.

CDCP ako jediný centrálny depozitár chce účastníkom kapitálového trhu poskytovať služby efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. „CDCP pripravuje rozšírenie digitalizácie poskytovaných služieb na ďalšie skupiny klientov a pracuje aj na zefektívnení interných procesov. CDCP si takto vytvorí lepšiu pozíciu pre možné zníženie poplatkov v budúcnosti a poskytovanie služieb na vyspelej technologickej úrovni,“ uzatvára Martin Wiedermann. 

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?