Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Služby LEI kódu plne automaticky a prehľadne

10.01.2023

Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť a sú zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi, majú povinnosť mať tzv. LEI kód (Legal Entity Identifier). Táto povinnosť sa týka pomerne širokého okruhu firiem či spoločností – okrem emitentov cenných papierov sú to aj úverové a finančné inštitúcie, fondy, vrátane penzijných aj podielových, správcovia fondov, poisťovne ako aj každý subjekt, ktorý je právne alebo finančne zodpovedný za finančné operácie. Preto Centrálny depozitár cenných papierov SR, ktorý LEI kódy prideľuje, zriadil špecializovanú webovú stránku, ktorá automatizuje a zjednodušuje celý tento proces.

Konkrétne ide o podstránku lei.cdcp.sk, ktorá prehľadným spôsobom poskytuje všetky potrebné informácie a služby týkajúce sa pridelenia a správy kódov LEI. Podstatné je, že všetky služby pre LEI kódy sú poskytované výlučne elektronicky. Nová webstránka je plne prepojená s webovou aplikáciou na prideľovanie, obnovu a transfer LEI kódu, ktorá bola predmetom redizajnu v uplynulom roku.

Pre zodpovedanie základných otázok k poskytovaniu LEI kódov je klientom k dispozícii elektronická asistentka vo forme chatbotu. Táto asistentka ochotne zodpovie na otázky registrácie a prihlasovania sa klientov do webovej aplikácie, podávania žiadostí o pridelenie, obnovu a transfer kódov LEI, ale aj na všeobecné otázky k samotnému kódu LEI.

Nová stránka lei.cdcp.sk klientom okrem poskytovania všetkých potrebných informácií k prideleniu, obnove a prenosu kódu LEI poskytuje aj link na prehľadné, jednoduché a rýchle vyhľadávanie v oficiálnej celosvetovej databáze všetkých existujúcich aj zneplatnených kódov LEI.

Samozrejmosťou novej stránky sú aj prehľadné Často kladené otázky (FAQ). Celá stránka je k dispozícii aj anglickej jazykovej mutácii pre zahraničných klientov.

Tlačová správa na stiahnutie

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?