Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

Zoznam akcionárov listinných akcií na meno – Registrácia

Dokumenty na stiahnutie

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Ako požiadať a spravovať LEI v CDCP

01

CDCP sprístupní aplikáciu LEI až po jeho zaregistrovaní a vytvorení prístupu

02

O pridelenie LEI, aktualizáciu údajov, obnovu LEI a prenos LEI do CDCP možno žiadať elektronicky na základe tohto postupu

03

Po prihlásení je možné žiadať o LEI prostredníctvom našej aplikácie.

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 17.05.2022

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Už 30 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?