Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Ostatné

CDCP SR, a.s. od 01.01.2012 nespoplatňuje vedenie účtu majiteľa pre zosnulú osobu. CDCP SR, a.s. preto za rok 2023 nevystaví a nezašle výpis z účtu, ktorého prílohou je aj faktúra za vedenie účtu majiteľa za rok 2023 osobe, ktorá zomrela.

V prípade, že CDCP SR, a.s. predsa len vystaví faktúru za vedenie účtu majiteľa na meno zomrelého, znamená to, že CDCP SR, a.s. doposiaľ nemá vedomosť o úmrtí majiteľa účtu. V takom prípade postačuje poštou na adresu sídla CDCP SR, a.s. alebo osobne do podateľne CDCP SR, a.s. alebo na emailovú adresu: info@cdcp.sk doručiť kópiu úmrtného listu (nie oznámenia o úmrtí) zosnulého majiteľa účtu. Kópia úmrtného listu bude následne podkladom k nespoplatňovaniu vedenia účtu majiteľa v evidencii CDCP SR, a.s. v súlade s platným Cenníkom centrálneho depozitára.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?