Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

 • 16. 2. 2016

  Dňa 16. februára 2016 sa uskutočnili raňajky s novinármi k téme "PREVOD HODNOTNÝCH AKCIÍ NA ŠTÁT VZRASTÁ". Organizátormi raňajok s novinármi bola spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s., Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP") a spoločnosť MH Manažment, a.s. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Martin Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Informoval novinárov o spôsobe spoplatnenia účtov majiteľa ako aj o fakturácií ceny za vedenie účtu majiteľa za rok 2015. Zároveň zopakoval zmeny v CDCP v rámci posilňovania členského princípu.

 • 4. 5. 2015

  Dňa 4.mája 2015 sa uskutočnila spoločná tlačová beseda spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) k možnosti prevodu cenných papierov bez trhovej hodnoty na spol. Dlhopis CP, s.r.o. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Hovoril aj o schválenej zmene v Cenníku CDCP, ktorý nadobudne účinnosť 1.júla 2015. Zároveň predstavil novú filozofiu centrálneho depozitára, v rámci ktorej sa chce CDCP orientovať najmä na posilňovanie členského princípu. Prezentácia CDCP z uvedenej tlačovej besedy a ďalšie materiály:

 • 23. 9. 2014

  Dňa 23.9.2014 sa uskutočnilo stretnutie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. s médiami. Hlavnou témou stretnutia bolo ukončenie možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov bez hodnoty na FNM SR koncom roka 2014. K ďalším témam patrilo zjednodušenie prevodu cenných papierov zosnulých a aktuálne štatistiky stavu účtov a prevodov na FNM SR. K uvedeným témam bola vydaná tlačová správa.

 • 17. 1. 2014

 • 18. 1. 2007

  Prehlad významných zmien uskutocnených v prospech emitentov a ostatných úcastníkov kapitálového trhu.

  Materiály CDCP SR, a.s. k tlačovej konferencii:

  • Komentár - Základné fakty - CDCP
  • Tabuľka 1 - Objem a počet prevodov, objem zaknihovaných CP, registre emitenta a zoznamy akcionárov
  • Tabuľka 2 - Objem a počet prevodov spolu - 2006
  • Tabuľka 3 - Nové emisie a zrušené emisie zaknikovaných CP