Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

30 rokov CDCP

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Už 30 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty, na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi, či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

História

Spomienky na 30. rokov CDCP

Ako si na uplynulé roky spomínajú súčasníci si môžete pozrieť vo video dokumente o míľnikoch vývoja CDCP.

Súčasnosť

Jediný centrálny depozitár na Slovensku

Centrálny depozitár cenných papierov SR v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov (NCDCP) v dňoch 12. až 14. novembra 2021 úspešne uskutočnili migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP SR. Od 15. novembra 2021 tak CDCP SR poskytuje služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP SR. Týmto sa zavŕšil proces vytvorenia jediného centrálneho depozitára, ktorý bude poskytovať svoje služby na slovenskom kapitálovom trhu.

Ekonomické výsledky

Uplynulý rok 2021 môžeme v mnohých ohľadoch považovať pre CDCP SR za rovnako náročný, ako aj úspešný a zlomový. Dosiahli sme hospodársky výsledok po zdanení, vo výške 6 miliónov EUR. Môžeme tak opäť, aj v tomto roku, vyplatiť dividendy nášmu akcionárovi, Burze cenných papierov v Bratislave. Výrazný vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na významné súdne spory, ktoré sa nám postupne darí eliminovať. Napriek poklesu tržieb, v porovnaní s rokom 2020 a odhliadnuc od vplyvu rozpustenia rezerv, sme dosiahli zisk vo výške 0,8 milióna EUR.

Súčasť kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR úspešne prešiel od 6. februára 2017 na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target 2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stal integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie.

Digitalizácia procesov

V Centrálnom depozitári cenných papierov SR prebehla implementácia nových informačných systémov, ktoré majú za cieľ vytvoriť podmienky pre elektronizáciu vybraných firemných procesov. Okrem toho vzniká externý portál, v rámci ktorého budú môcť emitenti prostredníctvom elektronického konta a kvalifikovaného elektronického podpisu podávať požiadavky na služby, týkajúce sa emisií zaknihovaných cenných papierov a listinných cenných papierov. Spustenie externého portálu je v súčasnosti v prípravnom štádiu.

Budúcnosť

Blahoželania k výročiu CDCP

Čo nám želajú k uplynulým tridsiatim rokom desiatky skúsených manažérov a finančníkov, ako aj poďakovanie klientom od našich zamestnancov, si môžete pozrieť vo  videoželaniach k nášmu výročiu.   

Slávnostný večer k 30. výročiu CDCP

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?