Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Vedenie spoločnosti

Riadiaci orgán

Predstavenstvo CDCP

Ing. Martin Wiedermann

Predseda

RNDr. Pavel Ferianc

Podpredseda

Ing. Lukáš Bonko

Člen

Dozorná rada

Ing. Martin Barto, CSc.

Predseda

Ing. Igor Lichnovský

Podpredseda

Ing. Anna Samuelová

Členka

Vrcholový manažment

Ing. Martin Wiedermann

Generálny riaditeľ

Mgr. Peter Nagy

Riaditeľ prevádzky

Ing. Karol Gers

Riaditeľ IT

Ing. Dagmar Kopuncová

Obchodná riaditeľka

Ing. Pavol Vaník

Finančný riaditeľ

Nezávislé funkcie

Ing. Terézia Maneková

Risk manažér

Mgr. Vladimíra Nagyová

Compliance manažér

Ing. Karol Gers

Manažér pre technológie

Ing. Marián Stančík

Interný audítor

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?