Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výpis údajov o účte

Fyzická alebo právnická osoba môže CDCP žiadať o vyhotovenie výpisu údajov o účte, vedenom v CDCP prostredníctvom riadne vyplneného formulára F4A v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Výpis údajov o účte obsahuje zoznam všetkých účtov, ktoré má žiadateľ v CDCP vedené s ich identifikačnými údajmi. Tento výpis môže slúžiť aj ako potvrdenie o tom, že klient nemá v CDCP vedený žiadny účet. Tento výpis nie je stavovým výpisom z účtu, t. j. jeho obsahom nie sú údaje o cenných papieroch evidovaných na účtoch klienta vedených v CDCP.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Výpis údajov o účte v evidencii CDCP je bezplatný.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?