Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zriadenie účtu majiteľa

Centrálny depozitár zriadi účet majiteľa iba nasledujúcim osobám:

  • členovi,
  • účastníkovi,
  • centrálnemu depozitáru,
  • štátnemu orgánu konajúcemu v mene SR,
  • inej právnickej osobe

V súlade s vyššie uvedeným CDCP nezriaďuje účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.
Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.
Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?