Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Zoznamy emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu:

dňa 30.12.2016
dňa 31.08.2016
dňa 31.05.2016
dňa 29.04.2016
dňa 31.03.2016
dňa 29.02.2016
dňa 29.01.2016
dňa 31.12.2015
dňa 30.11.2015
dňa 30.10.2015
dňa 30.09.2015
dňa 31.08.2015
dňa 31.07.2015
dňa 01.07.2015
dňa 25.06.2014
dňa 30.12.2013
dňa 03.10.2013
dňa 15.01.2013
dňa 21.12.2012
dňa 17.08.2012
dňa 30.12.2011
dňa 31.10.2011
dňa 13.10.2011
dňa 13.09.2011
dňa 10.06.2011
dňa 02.05.2011
dňa 21.12.2010
dňa 14.12.2010
dňa 06.10.2010
dňa 31.08.2010
dňa 30.06.2010
dňa 31.05.2010
dňa 29.04.2010
dňa 22.12.2009
dňa 10.12.2009
v dňoch 22.06.2009 až 24.06.2009
dňa 21.05.2009
dňa 27.04.2009
dňa 27.03.2009
v dňoch 19.02.2009 až 20.02.2009
dňa 06.02.2009
dňa 19.01.2009