Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Zoznamy emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu:

dňa 31.05.2017
dňa 30.04.2017
dňa 31.03.2017
dňa 30.12.2016
dňa 31.08.2016
dňa 31.05.2016
dňa 29.04.2016
dňa 31.03.2016
dňa 29.02.2016
dňa 29.01.2016
dňa 31.12.2015
dňa 30.11.2015
dňa 30.10.2015
dňa 30.09.2015
dňa 31.08.2015
dňa 31.07.2015
dňa 01.07.2015
dňa 25.06.2014
dňa 30.12.2013
dňa 03.10.2013
dňa 15.01.2013
dňa 21.12.2012
dňa 17.08.2012
dňa 30.12.2011
dňa 31.10.2011
dňa 13.10.2011
dňa 13.09.2011
dňa 10.06.2011
dňa 02.05.2011
dňa 21.12.2010
dňa 14.12.2010
dňa 06.10.2010
dňa 31.08.2010
dňa 30.06.2010
dňa 31.05.2010
dňa 29.04.2010
dňa 22.12.2009
dňa 10.12.2009
v dňoch 22.06.2009 až 24.06.2009
dňa 21.05.2009
dňa 27.04.2009
dňa 27.03.2009
v dňoch 19.02.2009 až 20.02.2009
dňa 06.02.2009
dňa 19.01.2009